Johan Lindholms krönikor 2018

  • Vi kommer att vara stenhårda
    • Johans krönika

    Det är högtryck i byggandet och många byggbolag gör goda vinster. Detta är naturligtvis bra och det är självklart att vi byggnadsarbetare ska ha del av den vinst som vi är med och arbetar ihop. Det är därför vi har sett till att vi har våra olika pre...

  • Det är mycket som står på spel
    • Johans krönika

    Den svenska modellen är under attack. Men det sker med små steg och från flera håll samtidigt. Lägger man ihop bilden så ser man att det är genomtänkt och systematiskt. Nu måste fackföreningsrörelsen gå till ett samlat motangrepp. Det är mycket som s...