Johan Lindholm och ett gäng byggnadsarbetare

Vi har ett vägval att göra

Publicerad:

Jag tror att de flesta är överens om att samhället, och därmed också arbetsmarknaden, står inför stora teknikskiften. Inte minst digitaliseringen kommer att ställa nya krav på tekniskt kunnande och förmåga att ta till sig nya sätt att arbeta. Det är därför det är så viktigt med en bra grundutbildning och möjlighet till kompetensutveckling under ett helt arbetsliv. Men detta verkar gälla för alla andra än Sveriges byggnadsarbetare.

Byggbranschen kräver mer kunskap

Så här ligger det till. En majoritet i riksdagen, bestående av högerpartierna M, SD, C, KD och L, har röstat igenom att införa ett tvåårigt yrkesgymnasium. Ett förslag som går i helt motsatt riktning mot samhällets utveckling. Som sagt – arbetsmarknaden och yrkena inom byggbranschen kräver idag mer kunskap, inte mindre.

Samtidigt som Jan Björklund talar sig varm om globalisering säger han att byggnadsarbetare ska lära sig mindre engelska. Medan arbetsmarknaden utvecklas i en allt snabbare takt vill Moderaterna och Sverigedemokraterna minska vår möjlighet till omställning. Man behöver knappast en treårig gymnasieutbildning för att förstå att högerns politik inte håller ihop.

År 1994 blev samtliga nationella gymnasieprogram treåriga. När alliansregeringen 2011 tog bort högskolebehörigheten från yrkesprogrammen sjönk antalet sökande drastiskt och bristen på byggnadsarbetare är idag enorm.

Jag menar att det är ytterligare ett steg i fel riktning att gå tillbaka till en kortare utbildning för yrkesarbetare. Istället vill jag se att högskolebehörigheten återinförs och att man satsar på yrkesutbildningarna.

Vi ska inte bli något b-lag

Vi byggnadsarbetare ska inte bli slit- och slängvaror eller något b-lag. I Sverige konkurrerar vi med kvalitet och kompetens, det är vårt lands framgångssaga. Att förkorta gymnasieutbildningen sänker vårt värde på arbetsmarknaden, skapar återvändsgränder och riskerar att leda till att ännu färre söker sig till byggprogrammen. Högern borde lära sig av sina misstag istället för att upprepa dem.

Vi har ett vägval att göra. Den ena vägen baseras på att byggbranschen har en lågutbildad och arbetskraftsintensiv yrkesarbetarkår. Där får vi lönekonkurrens, sämre arbetsmiljö och en bransch med låg status. Den andra vägen bygger på att byggindustrin är kapitalintensiv och teknisk dynamisk. De anställda är välutbildade och har goda anställningsvillkor.
Den sistnämnda vägen är den väg vi valt i Sverige och som har varit väldigt framgångsrik för branschen och för Byggnads medlemmar. Det är helt enkelt så framtiden ser ut.

Uppdaterad:
Kategorier: