Johan Lindholm

”Vi måste bygga för äldre och mer klimatsmart”

Publicerad:

Bostadspolitik är självklart en viktigt fråga för Byggnads. Det är Byggnads medlemmar som bygger Sverige och gör det med stolthet. Vi bygger för att unga ska ha någonstans att bo, vi bygger för att man ska kunna flytta dit jobben finns och vi bygger för att det ska finnas lokaler till vård, skola och omsorg.

Däremot finns det en grupp som vi inte pratar lika mycket om när det gäller bostadsfrågan. Jag tänker på de äldre det vill säga våra seniorer. Vi vet att det råder bostadsbrist i många kommuner. Detta gäller inte minst äldrebostäder. Samtidigt är det ett faktum att antalet äldre i Sverige ökar.

Man räknar med en fördubbling av antalet äldre personer, från två miljoner i dag till över fyra miljoner år 2070. Detta kommer naturligtvis att innebära stora samhälleliga utmaningar, inte minst när det gäller planeringen och byggandet av våra bostäder.

Nya bostäder som äldre har råd med 

Just nu finns det en fantastisk möjlighet att nyttja den kapacitet som finns i byggbranschen för att matcha behovet av tillgängliga bostäder för äldre. Det behövs nya bostäder, som äldre har råd att efterfråga. Det behövs också ombyggnad och anpassning av bostäder så att de passar äldre. Genom att bygga i trä kan vi också bygga klimatsmart.

I dag saknas ofta en diskussion om de äldres behov när man diskuterar och utformar bostadspolitiken. Ska vi få en bostadspolitik för alla måste den kompletteras med ett tydligt äldreperspektiv.

Vill man öka tillgången på arbete för byggnadsarbetare och tillgången på tillgängliga bostäder för äldre måste det till politiska åtgärder nu. Vi behöver bygga för en hållbar utveckling för samhället. För detta krävs en samlad politik för ny- och ombyggnad där vi samtidigt satsar på trä och bebyggelse som är både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Bostadsutveckling för äldre 

I veckan presenterar Byggnads en bostadspolitisk rapport med fem bostadspolitiska förslag med äldreperspektiv. Förslagen handlar om att kickstarta ett statligt insatspaket för äldres boende, utveckla det äldre bostadsbeståndet klimatsmart, kommunala äldreboendeprogram som ger ökat fokus, pilotprojekt för bostadsutveckling för äldre och att inför ett statligt byggbolag för en aktiv bostadspolitik.

Vi kan konstaterar att om våra politiker ska stå upp för bostaden som en social rättighet så är det hög tid att ta de äldres behov på allvar. Bostäder åt alla måste vara en rättighet även efter pension.

Uppdaterad:
Kategorier: