Johan Lindholm, Byggnads

”LAS-utredningen innebär stora ingrepp i anställningstryggheten”

Publicerad:

Lagen om anställningsskydd (LAS) har debatterats flitigt den här hösten. Bakgrunden är en paragraf i Januariavtalet mellan regeringspartierna, Centern (C) och Liberalerna (L), som stadgar långtgående förändringar i LAS. Det var ett krav från främst (C), för att släppa fram Stefan Löven som statsminister.  

En del av överenskommelsen är Toijerutredningen (LAS-utredningen) som innebär stora ingrepp i anställningstryggheten och att maktbalansen ändras till arbetsgivarnas fördel. Om parterna, med utredningen hängande över sig, kommer fram till något annat, genomförs inte utredningens förslag.  

Sämre LAS skapar inte fler jobb

Vad är då bakgrunden till Centerpartiets så starka önskan om att försämra LAS? En del av svaret är att (C) gått väldigt mycket till höger och är, sedan Maud Olofssons tid, mycket mer nyliberala. Ett argument som framförs är att dagens lagstiftning missgynnar små- och medelstora företag och att färre jobb skapas. 

Det är inte sant. Remissvaren på utredningen visar tydligt att den bygger på dålig vetenskaplig grund. Sämre LAS skapar inte alls fler jobb. Och LAS är inte speciellt krånglig. Flera instanser säger istället att äldre och mindre produktiva personer på arbetsmarknaden kommer drabbas med en sämre anställningstrygghet. Statliga Konjunkturinstitutet ser en risk för att fler äldre blir långtidsarbetslösa. Många andra, bland annat Lunds Universitet, pekar på en förändring i maktbalansen om förslagen blir verklighet.  

Regeringen föreslår nu att den överenskommelse som kommit från Svenskt Näringsliv och tjänstemännens samverkansråd PTK, istället borde ligga till grund för lagstiftningen. Men den överenskommelsen är i mångt och mycket densamma som utredningens. Den går till och med längre och föreslår ingrepp i saklig grund, som skulle göra det lättare att säga upp arbetstagare. Det skulle leda till tystare arbetsplatser och rädda löntagare. 

I grunden handlar det om att de borgerliga partierna och arbetsgivarna vill trycka till Sveriges löntagare och försvaga de fackliga organisationerna. Det mest obegripliga är att Socialdemokraterna väljer att gå deras ärende.  

Svenska modellen ger bra villkor

Den svenska modellen innebär att parterna på arbetsmarknaden tar ansvar för sin bransch och utvecklar sina kollektivavtal. Modellen har historiskt varit mycket framgångsrik med få konfliktdagar, en vettig löneutveckling och bra villkor för både löntagare och företag. Det stora felet är att politikerna nu har lagt sig i. Då går det som det går.  

Självklart behöver LAS över tid förändras. Visstidsanställningar och hyvling skapar mer otrygghet och måste bort. Men det kan vi parter lösa utan klåfingriga politiker. Så släng alla förslag i papperskorgen och låt oss parter förhandla – så som vi alltid har gjort.

Uppdaterad:
Kategorier: