Byggnadsarbetare och Byggnadsordförande.

Byggsektorn är en motor för ekonomin

Publicerad:

En sak kan vi vara säkra på. Det kommer en tid efter Coronapandemin. Och då kommer vi byggnadsarbetare att spela en väldigt viktig roll. För det gäller att få igång hjulen igen och ta oss ur lågkonjunkturen. Bästa sättet att starta upp ekonomin är självklart att sätta igång och bygga. Det råder fortfarande bostadsbrist runt om i landet och skolor, sjukhus och äldreboende behöver byggas.

Ansvar för att det byggs

Stat, regioner och kommuner har en särskilt viktig roll för att mildra effekterna av krisen. Säkra att människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Framöver måste alla som kan bidra till att hålla hjulen snurrande. Annars får vi bestående skador på samhälle och ekonomi.

Då är det inte läge att senarelägga byggnationer och upphandlingar, tvärtom. För att hålla igång bostadsbyggandet måste stat, regioner och kommuner fortsätta med planerat underhåll.

Vi byggnadsarbetare kan inte jobba hemifrån. Vi går till jobbet i ur och skur. Vi bygger landet med våra händer. Och byggsektorn är en motor för ekonomin. En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

Företag riskerar konkurs

De rapporter vi får från Byggnads regioner visar tydligt att de små och medelstora byggföretagen lider mest och riskerar konkurs. De har sällan de ekonomiska musklerna som krävs för att klara av en så stor nedgång. Många av de mindre byggföretagen arbetar ofta mot privatpersoner och
genomför ROT-arbeten.

Normalt sett kan man ifrågasätta ROT. Byggnads kongress har beslutat att vi ska arbeta för att avskaffa ROT. Det har ofta använts av rika personer som vill renovera sitt hus i Spanien, skaffa bubbelpool eller lyxutrusta sina villor. Speciellt i en högkonjunktur är det ett sätt att skattesubventionera de som redan tjänar bäst.

Säkra arbetstillfällen

Men nu har vi andra tider. Vid en lågkonjunktur kan ROT göra att även vanligt folk beställer byggtjänster och får fler byggnadsarbetare i arbete. En fackförenings främsta uppgift är att se till att medlemmarna har ett arbete att gå till. Därför vänder vi nu på alla stenar. För ekonomin har aldrig i modern tid varit i ett sämre läge.

Stabila aktörer och en trygg och kompetent yrkeskår är centralt för att samhället ska kunna parera en kris. Eftersom en av våra viktigaste frågor är att få bukt med dumpade arbetsvillkor och arbetslivskriminalitet, är det också läge att ta ytterligare krafttag för bättre villkor i offentliga upphandlingar.

När krisen är över är det viktigt att stabila företag med kunniga och trygga löntagare snabbt kan komma tillbaka till jobbet. Kollektivavtal för att motverka social dumpning måste vara en självklarhet. En viktig fråga för avtalsrörelsen när vi sätter igång igen i höst.

Jag har sagt det tusen gånger – men det kan upprepas tusen gånger till – i svåra och jobbiga tider är solidariteten den bästa vännen. Och då är ett medlemskap i Byggnads den bästa lösningen. Vi är proffs på trygghet. Tillsammans är vi starka, stolta och trygga!

Uppdaterad:
Kategorier: