Betongarbetare på byggarbetsplats

Betong och andra cementbaserade produkter står idag för 31 procent av koldioxidutsläppen vid husbyggnation.

Fler jobb genom grön omställning

Samhällets kommande klimat- och hållbarhetsomställning är i sig ett gigantiskt byggprojekt. Vi behöver både allt från klimatsmarta bostäder till ny infrastruktur. Det betyder många nya jobb. Men det kräver utbildningsinsatser och att arbetet mot fusket i branschen måste därför växlas upp.

Byggbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. I Världens viktigaste bygge – program för en klimatneutral och hållbar byggbransch vill Byggnads diskutera omställningens möjligheter och utmaningar för branschen.

För en klimatneutral byggbransch behövs följande:

  • Fler klimatsmarta material och återbruk
  • Förbättra energieffektiviteten i byggnader
  • Tuffare klimatkrav från beställare
  • Finansiering av klimatbra projekt
  • Ordning och reda i branschen, inklusive ansvarsregler för hållbarhet, regelefterlevnad, konkurrens på lika villkor, säker arbetsmiljö och utbildning om klimatanpassning

 

Uppdaterad: