Byggnads GävleDala

2019

  • Sälenstugan

    Stugan går ej att hyra höst och vintersäsongen 2019/2020

  • Avtalsmotioner

    Som en del av förberedelserna inför vår avtalsrörelse 2020 ska samtliga medlemmar i Byggnads ges möjlighet att inkomma med sina förslag till avtalsförändringar. Om det är det något som du vill ändra på och förbättra i ditt avtal, skriv en motion om d...