Byggnads GävleDala

Avtalsmotioner

Som en del av förberedelserna inför vår avtalsrörelse 2020 ska samtliga medlemmar i Byggnads ges möjlighet att inkomma med sina förslag till avtalsförändringar. Om det är det något som du vill ändra på och förbättra i ditt avtal, skriv en motion om det.

Publicerad:

Inför avtalsrörelsen 2020 har Byggnads infört ett nytt motionshanteringssystem. I det ska medlemmar lätt kunna skriva sina förslag på avtalsförändringar.

Sista dag för inlämnande av motion till regionen 11oktober.
Sista dag för inlämnande av motion till Medlemskretsen är på Septembermötet.

För att skriva en motion kan du antingen besöka ett kretsmöte eller följa den bifogade länken i artikeln.

http://byggnads.avtalsmotion.nu/motion/externalmotion

Uppdaterad: