Pressmeddelande

Ny lönemodell med målet att minska olyckor

Publicerad:

Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Båda parter tycker att det är viktigt att fokusera på dessa områden då säkra arbetsplatser är en given grund för färre olyckor och tillbud på arbetsplatserna samt en förutsättning för kvalitet och lönsamhet.

Parterna har diskuterat möjligheten att teckna en rikstäckande ackordslöneöverenskommelse sedan mars 2017. Och nu är avtalet i hamn.

– Nu tar vi steget fullt ut och utvecklar ackordet så att det bättre stödjer Peabs strategiska mål. Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser, ordning och reda och därmed kvalitet och lönsamma projekt, säger Urban Alm, förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab.

– Vi är mycket nöjda med den samsyn som vi och Peab funnit under utvecklingsarbetet. Rätt introducerad kommer överenskommelsen att stärka ansvarstagandet och samverkan mot de gemensamt uppställda målen. Med en bättre insyn och högre delaktighet på arbetsplatserna skapar vi säkra arbetsplatser med en ännu bättre produktivitet, vilket i sig tryggar bra anställningsvillkor, helt i linje med utvecklingsavtalet inom byggnadsindustrin, säger Emil Persson, avtalsansvarig Byggnads Mälardalen.

Han fortsätter:

– Att parterna nu kan utveckla konkurrenskraften och även använda Ny – och ombyggnadslistan 2018, gör Peab till en framtidsaktör. Syftet är att stärka samverkan och Peabs konkurrenskraft genom ökat fokus på motiverade och välutbildade yrkesarbetare som skapar mervärden för alla parter.

I överenskommelsen mäts produktivitet i tid eller ekonomi. Vilken av dessa som ska användas väljs utifrån projektet och medarbetarnas förutsättningar.

Arbetsmiljö och säkerhet är en parameter som är obligatorisk på alla arbetsplatser som omfattas av löneöverenskommelsen. Målet är att på ett systematiskt och proaktivt sätt minska tillbud och olyckor - både på kort och på lång sikt - genom att mäta hanterade riskobservationer på arbetsplatsen. Riskobservationsrapporteringen handlar om ett lärande och ett förebyggande arbetssätt, och i Peab uppmuntras anställda och underentreprenörer till att rapportera och åtgärda alla risker som skulle kunna leda till tillbud och olyckor.

Den 1 oktober träder överenskommelsen i kraft. De projekt som startar därefter, samt de som startat innan, men inte har förhandlats före detta datum, kommer att omfattas av överenskommelsen.

Trä- och betongarbetare som arbetar på projekt över 900 timmar och som omfattas av Byggavtalet kommer att omfattas av denna överenskommelse. Peab har idag cirka 3 000 medarbetare och uppskattningsvis 500 arbetsplatser som tillämpar ackordslön enligt Byggavtalet.

Uppdaterad: