Byggnads GävleDala
Utbildning i medlemskrets Mora/Orsa

Fredrik Karlsson ombudsman Byggnads GävleDala håller i en intressant utbildning "Hur man kan påverka sin lön med prestationslön". Deltagarna i medlemskrets Mora/Orsa är nöjda och vill lära sig mer

Fotograf: Alf Hinders

Mora/Orsa

Medlemsmöten 2021    
20 maj 18.30 Promenad med information samtling vid Moraparken
9 september 18.30 Moraparken
11 november 18.30 Moraparken
Årsmöte 2022    
20 januari 18.30 Moraparken

Ordförande
Alf Hinders, Tel:  070-664 56 98

Ordinarie ledamöter
Johan Arkeberg
Henrik Rombin Frost
Anders Axelsson
Anders Halvarsson

Suppleanter
Simon Johansson
Roland Erkapers

Ansvarig ombudsman:
Fredrik Karlsson, tel:  072-718 11 91

 

Uppdaterad: