Byggnads GävleDala
Utbildning i medlemskrets Mora/Orsa

Fredrik Karlsson ombudsman Byggnads GävleDala håller i en intressant utbildning "Hur man kan påverka sin lön med prestationslön". Deltagarna i medlemskrets Mora/Orsa är nöjda och vill lära sig mer

Fotograf: Alf Hinders

Mora/Orsa

Möten 2019
11 april, klockan 18.30, Mora Parken
19 september, klockan 18.30,  Mora Parken 
  7 november, klockan 18.30, Mora Parken

Årsmöte 2020
16 januari, klockan 18.30, Mora Parken

Ordförande:
Alf Hinders, Tel:  070-664 56 98

Ordinarie ledamöter:
Johan Arkeberg
Henrik Rombin Frost

Suppleanter
Simon Johansson
Per Dahlberg


Ansvarig ombudsman:
Fredrik Karlsson, tel:  072-718 11 91

Uppdaterad: