Byggnads GävleDala

Från vänster ser vi ombudsman Henrik Selin som på arbetsplatsbesök i Älvdalen träffar brunnsborrarna Mats Olsson och Karl-Erik Hed.

Fotograf: Fredrik Jansson

Älvdalen

Möten 2020
14 maj klockan 18.30, Älvdalens Hotell   INSTÄLLT
17 september klockan 18.30, Älvdalens Hotell
26 november klockan 18.30, Älvdalens Hotell

Årsmöte 2021
21 januari klockan 18.30, Älvdalens Hotell

Ordförande:
Carl-Arvid Dalrot, Tel: 070-302 65 06

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Persson
Micael Andersson


Ansvarig ombudsman:
Anders Ax, tel: 070-60 678 92

Uppdaterad: