Byggnads GävleDala

Från vänster ser vi ombudsman Henrik Selin som på arbetsplatsbesök i Älvdalen träffar brunnsborrarna Mats Olsson och Karl-Erik Hed.

Fotograf: Fredrik Jansson

Älvdalen

Möten 2019
02 maj klockan 18.30, Hotell Älvdalen 
19 september klockan 18.30, Hotell Älvdalen


Årsmöte 2020
16 januari klockan 18.30, Hotell Älvdalen

Ordförande:
Carl-Arvid Dalrot, Tel: 070-302 65 06

Ordinarie ledamöter:
Gunnar Persson
Micael Andersson


Ansvarig ombudsman:
Anders Ax, tel: 070-60 678 92

Uppdaterad: