Byggnads GävleDala

Regionstyrelsen för Byggnads GävleDala. Fr. v. Fredrik Jansson, Mikael Johansson, Martin Mustonen Gilljam, Roger Hellström, Stefan Westberg, Jonny Bengts, Paulina Johansson adjungerad från Regionala ungdomskommittén, Stefan Gustafsson, Kim Söderström, Lars Jonsson, Jan Hall samt Johan Tysk.

Fotograf: Kalle Sätterström

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt cirka hunda ledamöter som utses av medlemskretsarna. Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ och sammanträder två gånger per år. En av uppgifterna består i att välja regionstyrelse.

Region GävleDalas årsmöte

Du är vald att företräda din medlemskrets i regionfullmäktige. För att undvika smittspridning i samhället väljer vi att hålla mötet digitalt. Du kan med andra ord enkelt delta på distans. Vi ber dig att genast anmäla dig via formuläret nedan för att underlätta vår administration inför mötet.

För att delta, följ dessa steg

  • Fyll i anmälan nedan
  • Alla handlingar samt instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas till dig i början av vecka 12

För att delta behöver du tillgång till en dator eller läsplatta som är ansluten till internet samt mobilt bankID

Vi ser fram emot att träffa dig digitalt. Varmt välkommen!


Har ni frågor om mötet eller behöver hjälp med tekniken? Kontakta gärna Mikael Johansson 070-3167885.

 

Anmälan till GävleDalas digitala årsmöte, lördag den 27 mars 2021 kl. 09:30

Anmälan (Obligatorisk)
Uppdaterad: