Byggnads GävleDala

Byggnads GävleDala regionfullmäktiges årmöte 25 mars 2017. Regionordförande Kim Söderström avtackar Åke Morelius som lämnar uppdraget som revisor samt Alf Hinders som avgår från styrelsen.

Fotograf: Kalle Sätterström

Valda ledamöter hösten 2020/ våren 2022

Ledamöterna är registrerade i den medlemskrets de tillhör, och blivit valda på senaste årsmötet.

Uppdaterad:
Kategorier: