Byggnads GävleDala
Medlemmar i Avestakretsen stod för facklig information och bjöd dessutom på varm korv vid en av ortens byggvaruleverantörer. Fredag 22 april 2016

Medlemmar i Avestakretsen stod för facklig information och bjöd dessutom på varm korv vid en av ortens byggvaruleverantörer. Fredag 22 april 2016.

Fotograf: Henrik Selin

Avesta

Ordinarie ledamöter:
Michael Blixt
Jim Martinoff
Erik Ingvarsson
Leif Eiborg
Johan Lundin

 

 

Uppdaterad: