Byggnads GävleDala
Första maj 2016 i Borlänge

Första maj 2016 i Borlänge. Stor uppslutning på arbetarrörelsens högtidsdag.

Fotograf: Kalle Sätterström

Borlänge

Ordinarie ledamöter:
Yngve Rönnstedt
Peter Andersson
Peter Tägt
Micael Mohlin
Märcis Drozdovs
Ovou Amarov Reza
Jens Thunmarker
Jim Bäckman

Suppleanter:
Henrik Stenberg
Lennart Johansson
Nils Persson

Uppdaterad: