Byggnads GävleDala
Österdalälven

Österdalälven.

Fotograf: Kalle Sätterström

Älvdalen

Ordinarie ledamöter
Carl-Arvid Dalrot
Lars-Olov Pettersson

Suppleanter
Micael Andersson 

Uppdaterad: