Byggnads GävleDala

Regionstyrelsen för Byggnads GävleDala. Fr. v. Fredrik Jansson, Mikael Johansson, Martin Mustonen Gilljam, Roger Hellström, Stefan Westberg, Jonny Bengts, Paulina Johansson adjungerad från Regionala ungdomskommittén, Stefan Gustafsson, Kim Söderström, Lars Jonsson, Jan Hall samt Johan Tysk.

Fotograf: Kalle Sätterström

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt cirka hunda ledamöter som utses av medlemskretsarna. Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ och sammanträder två gånger per år. En av uppgifterna består i att välja regionstyrelse.

Möten 2019
Lördag 23 mars - Årsmöte i Borlänge 
Lördag 23 november - Budgetmöte i Gävle

Uppdaterad: