Byggnads GävleDala

Österdalälven.

Fotograf: Kalle Sätterström

Älvdalen

Ordinarie ledamöter:
Carl-Arvid Dalrot
Magnus Siitari

Suppleanter:
Lars Olov Pettersson
Micael Andersson 

Uppdaterad: