Byggnads GävleDala

Österdalälven.

Fotograf: Kalle Sätterström

Älvdalen

Ordinarie ledamöter:
Carl-Arvid Dalrot
Lars-Olov Pettersson

Suppleanter:
Gunnar Persson
Micael Andersson 

Uppdaterad: