Byggnads Mälardalen

Information till hängavtalsbundna företag angående nya karensregler från årsskiftet

Nya karensregler från årsskiftet.

Publicerad:

Den 1 januari 2019 trädde de nya reglerna om karensavdrag i kraft. De nya reglerna innebär att karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Detta innebär att samtliga kollektivavtal har skrivits om. Det är därför viktigt att ni tar del av den nya avtalstexten.

I korthet innebär reglerna att när en arbetstagare blir sjuk så ska ett karensavdrag göras med 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden. För en arbetstagare som arbetar heltid så innebär det att denne får ett karensavdrag på 8 timmar, dvs att för de första 8 frånvarotimmarna betalas ingen lön. Därefter ska sjuklön betalas med 80 % av den lön som skulle ha betalats om arbetstagaren inte varit sjuk.

Om arbetstagaren blir sjuk på en dag då arbetstagaren skulle ha arbetat mer än 8 timmar så ska först ett löneavdrag göras på 8 timmar och därefter ska sjuklön betalas för resterande timmar denna dag och även under resten av sjuklöneperioden.

Om arbetstagaren är schemalagd för att arbeta 8 timmar per dag och blir sjuk efter 4 timmar och även är sjuk hela nästa dag så ska karensavdrag göras med 4 timmar den första dagen och 4 timmar den andra dagen och därefter ska sjuklön betalas för resterande 4 timmar. Om arbetstagaren däremot blir sjuk efter 4 timmar och är åter i arbete dagen efter så ska karensavdrag bara göras med 4 timmar.

I avtalen finns bestämmelser om hur många karensavdrag som kan göras på ett år samt regler om karensavdrag då arbetstagaren återinsjuknar.

Vi frågor och funderingar - kontakta regionen på tel: 010-601 10 04.

Uppdaterad: