Byggnads Mälardalen

Nya traktamentsnivåer

Se bifogad överenskommelse om nivåer för traktamenten from 2018.

Publicerad:
Uppdaterad: