Byggnads Mälardalen

Viktig info om regionsfullmäktige 28 mars

Viktig information om Byggnads Mälardalens regionfullmäktiges årsmöte den 28 mars.

Publicerad:

För att begränsa smittspridningen i samhället är det viktigt att begränsa kontakterna mellan människor i stora grupper.
Vi kommer därför att genomföra årsmötet som planerat men på grund av den situation vi har med stor risk för smittspridning av coronaviruset så kommer årsmötet att genomföras som ett videomöte, där kontoren i Eskilstuna, Västerås och Uppsala kopplas ihop via vår videokonferensutrustning.
Ni som tillhör medlemskretsarna i Sörmland ska komma till Byggnads kontor på Munktellsgatan 1 i Eskilstuna, ni som tillhör medlemskretsana i Västmanland ska komma till Byggnads kontor på Hemdalsvägen 1 i Västerås och ni som tillhör våra medlemskretsar i Uppland ska komma till Byggnads kontor på Stallängsgatan 17A i Uppsala.
Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög och det är väldigt viktigt att man stannar hemma om man känner sig minsta sjuk eller tillhör någon riskgrupp. Kalla istället in era ersättare.

Jan Andersson, ordförande
Byggnads Mälardalen

Uppdaterad: