Byggnads Mälardalen

Löner och avtal

Snitt tim lön (prestationslön) för respektive  verksamhetsområde 170101 - 171231.

  Uppland    Västmanland Södermanland
TB 222:65 210:57 212:74
Murare 249:67 264:91 264:91
Platt 249:06 238:39 219:13
Golv 261:91 248:50 -
Anlägg 241:86 217:29 211:99 
Plåt (kv 1-17) 223:32  - 277:01 (helår -16)

 

Avtalsförändringar:

Avtal Höjning kr/tim 170501- Sem.ers 180501-
Byggavtalet 3:49  13,0% 3:64
Teknikinstallationsavtalet 3:78  13,1% 3:85
Glasavtalet 3:50  13,0% 3:20
Plåtavtalen 3:30  13,2% 3:50
Entre.maskinavtalet 3:49 (170601-)  13,1% 3:64 (180601-)

Avtalsförändringar 2017:

Byggavtalet i korthet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Teknikinstallationsavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Plåt- och ventilationsavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Glasavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Entreprenadmaskinavtalet (170601-200531)

 
Alla kollektivavtal finns på Byggnads hemsida.


 

 

 

 

 

Uppdaterad: