Byggnads Mälardalen

Löner och avtal

Snitt tim lön (prestationslön) för respektive  verksamhetsområde 180101 - 181231.

  Uppland    Västmanland Södermanland
TB 226:97 215:06 216:70
Murare 250:50 220:32 240:26
Platt 254:74 253:83 246:26
Golv 265:13 246:11 -
Anlägg 221:57 216:84 213:81
Plåt (kv 1-17) 223:32  - 277:01 (helår -16)

 

Avtalsförändringar:

Avtal Höjning kr/tim 180501- Sem.ers 190501-
Byggavtalet 3:64  13,0% 3:73
Teknikinstallationsavtalet 3:85  13,1% 3:93
Glasavtalet 3:20  13,0% 3:65
Plåtavtalen 3:50  13,2% 3:60
Entre.maskinavtalet 3:64 (180601-)  13,1% 3:73 (190601-)

Avtalsförändringar 2017:

Byggavtalet i korthet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Teknikinstallationsavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Plåt- och ventilationsavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Glasavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Entreprenadmaskinavtalet (170601-200531)

 
Alla kollektivavtal finns på Byggnads hemsida.


 

 

 

 

 

Uppdaterad: