Byggnads Mälardalen

Löner och avtal

Snitt tim lön (prestationslön) för respektive  verksamhetsområde 190101 - 191231.

  Uppland    Västmanland Södermanland
TB 230:60 220:78 219:46
Murare 237:66 236:83 249:00
Platt 267:58 247:99 221:37
Golv 268:97 265:11 -
Anlägg 239:38 228:65  
Plåt (helår 17) 246:36  - 277:01 (helår -16)

 

Avtalsförändringar:

Avtal Höjning kr/tim 180501- Sem.ers 190501-
Byggavtalet 3:64  13,0% 3:73
Teknikinstallationsavtalet 3:85  13,1% 3:93
Glasavtalet 3:20  13,0% 3:65
Plåtavtalen 3:50  13,2% 3:60
Entre.maskinavtalet 3:64 (180601-)  13,1% 3:73 (190601-)

Avtalsförändringar 2017:

Byggavtalet i korthet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Teknikinstallationsavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Plåt- och ventilationsavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Glasavtalet (170501-200430)
Hängavtalsinfo

Entreprenadmaskinavtalet (170601-200531)

 
Alla kollektivavtal finns på Byggnads hemsida.


 

 

 

 

 

Uppdaterad: