Byggnads Mälardalen

Ferielöner

Byggavtalet/Byggprogrammet:

Överenskommelse för perioden efter läsårets slut 2018.
Överenskommelse för perioden efter läsårets slut 2019.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

 Överenskommelse för perioden efter 170606 t.o.m. 2020.

Plåtavtalens område
Överenskommelse har träffats mellan Byggnads och PLR angående ferielöner.

För feriearbetande ungdom anställd enligt allmän visstidsanställning, under perioden fr.o.m. läsårets slut 2017 t.o.m. läsårets slut 2020 utgår lön enligt nedan:

Elev som genomgått andra året på plåtslageriprogrammet i gymnasieskolan (Gr V 1701-2550):
102,10 kr/tim (2017-), 104,30 kr/tim (2018-), 106,60 kr/tim (2019-) 
Elev som går eller genomgått första året på gymnasieskolans byggprogram (Gr V 0-850):
86,40 kr/tim (2017-), 88,30 kr/tim (2018-), 90,20 kr/tim (2019-)
Övriga (Gr I x 0,5):
78,50 kr/tim (2017-), 80,25 kr/tim (2018-), 82,00 kr/tim (2019-)

Resekostnadsersättning utges enligt avtal såvida företaget inte bekostar eller ombesörjer resa på annat sätt.

Semesterlön för feriearbetare är 13,1%.

Entreprenadmaskinavtalet.
Lönerrna gäller för feriearbete under sommaren 2019, dock högst under 10 veckor. Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt kollektivavtalets regler.

•Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/tim
•Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/tim
•Övriga elever 80 kr/timUppdaterad: