Byggnads Mälardalen

Region Mälardalens Ungdomskommitté

I juni 2000 bildades Byggnads Upplands första ungdomskommitté av några killar som gick ungdomsledarutbildningen.

From januari 2012 så gick Byggnads Uppland och Byggnads Mälardalen samman och bildade Region Byggnads Mälardalen. From samma datum slogs Ungdomskommittéerna från de gamla avdelningarna ihop och bildar Region Mälardalens Ungdomskommitté.

 Ledamöter: Mathias Eklund 073-627 90 33
  Jeanette Wikström 076-762 31 51
  Christian Andersson 076-770 01 34
  Simon Strömquist 070-521 93 08
  Sara Bredell 076-597 75 76
  Wilhelm Bertilsson 070-962 34 05
  Andreas Lernskog Pihl 070-930 96 85
  Anton Ekman 070-571 98 99
  Peter Eriksson 072-220 53 15

Ungdomskommitténs mål:

* Engagera yngre medlemmar att bli mera aktiva i regionen och/eller i 
   kretsarnas verksamhet.
* Bedriva skolinformation på Byggprogrammet.
* Samla, skola och slussa ungdomar vidare in i den fackliga verksamheten.

 

 

Uppdaterad:
Kategorier: