Rörklubben Uppland

Ansvarig ombudsman: Tomas Hellsberg, tel: 010-601 14 54
E-post: tomas.hellsberg@byggnads.se

Styrelsen i Rörklubben Uppland ser ut så här:

Ordförande Jonny Olsson, Remer Consulting  070-589 89 48
Ledamöter Pär Eriksson, Umia  (sekr) 072-580 01 06
  Thomas Persson, Lindqvist & Larsson  072-158 91 00
  Mattias Carlsson, Bravida 070-344 16 83
  Roger Fredlund, IVAB 070-310 97 52

Möten

Inga inplanerad möten för närvarande.

Samtliga möten börjar kl 17:00 och är på Byggnads kontor på Stallängsgatan 17A i Uppsala om inget annat anges.

Möten annonseras även i Byggnadsarbetaren.

Uppdaterad: