Byggnads Mälardalen

Rörklubben Uppland

Ansvarig ombudsman: Tomas Hellsberg, tel: 010-601 14 54
E-post: tomas.hellsberg@byggnads.se

Styrelsen i Rörklubben Uppland ser ut så här:

Ordförande Jonny Olsson, Caverion 070-589 89 48
Ledamöter Pär Eriksson, Umia  (sekr) 072-580 01 06
  Thomas Persson, Bravida 070-349 62 03
  Peter Woll, GK Rör 070-943 21 36
  Roger Fredlund, IVAB 070-589 28 79

Möten

Inga möten inplanerade för närvarande.

Samtliga möten börjar kl 17:00 och är på Byggnads kontor på Stallängsgatan 17A i Uppsala om inget annat anges.

Möten annonseras även i Byggnadsarbetaren.

Uppdaterad: