Byggnads Mälardalen

Regionsstyrelsen

Nedan är representanterna som ingår i regionsstyrelsen.

 Post Namn Tel
Ordförande Jan Andersson 070-3261037
Vice ordf
Dennis Nilsson 070-2144523
Sektreterare Krister Eriksson 070-3933366
Vice sekreterare Rolf Jansson 073-9192349
Avtalsansv Emil Persson 070-3261038
Ekonomiansvarig Mathias Kleman 070-3214345
Ledamot Tommie Fredriksson 073-3788628
Ledamot Eddie Cernosa 073-3375314
Ledamot Erik Dagnesjö 073-4325821
Ledamot Börje Karlsson 070-6677003
Ledamot Joakim Jansson 073-3375103
Ersättare Tomas Polanski 070-7877255
Ersättare Jörgen Skoog 076-8443200
Ersättare Kristofer Pihlanker 070-4990604
Ersättare Fredrik Karlsson 070-6500881
RUKs sekreterare Peter Eriksson  
Granskad: