Regionsstyrelsen

Nedan är representanterna som ingår i regionsstyrelsen.

 Post Namn Tel
Ordförande Jan Andersson 070-3261037
Vice ordförande
Dennis Nilsson 070-2144523
Sektreterare Krister Eriksson 070-3933366
Vice sekreterare Börje Karlsson 070-6677003
Avtalsansvarig Emil Persson 070-3261038
Ekonomiansvarig Mathias Kleman 070-3214345
Ledamot Tommie Fredriksson 073-3788628
Ledamot Eddie Cernosa 073-3375314
Ledamot Erik Dagnesjö 073-4325821
Ledamot Fredrik Karlsson 070-6500881
Ledamot Joakim Jansson 070-5931271
Ersättare Marcus Björklund 070-5196310
Ersättare Anders Karlsson 073-3375197
Ersättare Patrik Ramstedt 073-3665442
Ersättare Jonny Andersson 073-3375247
RUKs ordförande Linus Blomqvist 076-2965986
Uppdaterad: