Byggnads Mälardalen

Regionsstyrelsen

Nedan är representanterna som ingår i regionsstyrelsen.

 Post Namn Tel
Ordförande Jan Andersson 070-3261037
Vice ordf
Dennis Nilsson 070-2144523
Sektreterare Göran Olsson 070-8431844
Vice sekreterare Rolf Jansson 073-9192349
Avtalsansv Emil Persson 070-3261038
Ekonomiansvarig Mathias Kleman 070-3214345
Ledamot Krister Eriksson 070-3933366
Ledamot Börje Karlsson 070-6677003
Ledamot Jörgen Skoog 076-8443200
Ledamot Tommie Fredriksson 073-3788628
Ledamot Markus Persson 073-0571984
Ledamot Eddie Cernosa 073-3375314
Ledamot Erik Dagnesjö 070-5456613
(Från ungdomskommittén) Wilhelm Bertilsson 070-9623405
Suppleant Lars-Göran Ahlinder 070-2203312
Suppleant Mikael Fischer 076-8811163
Suppleant Jan-Erik Lassila 073-7768661
Suppleant Joakim Jansson 073-3375103
Suppleant Jan R Eriksson 070-6455531
Suppleant Andreas Ramqvist Hallin 070-6230409
Suppleant Jonny Andersson 073-3375247
Suppleant Tomas Polanski 070-7877255
Suppleant Joakim Marjoniemi 076-0830341
Suppleant Peter Hellgren 070-9356222
Suppleant Wilhelm Bertilsson 070-9623405
Suppleant Andreas Norgren 073-5939583
Suppleant Benny Olsson 070-6523438
Uppdaterad: