Byggnads Mälardalen

Anmälan till regionsfullmäktige

Anmälan till regionsfullmäktige.

Du har blivit kallad till regionsfullmäktigemöte den 26 mars kl 09:00, Byggfackets Hus i Uppsala.

Anmälan (Obligatorisk)
Uppdaterad: