Byggnads Mälardalen

Byggnads Mälardalens lokala utbildningar 2017-2018

Nedan är utbildningar som genomförs i region Mälardalen.
Har du frågor angående utbildningarna eller vill anmäla dig  - kontakta  Mathias Kleman 010-601 14 58, Kent Sedin 010-601 14 66 eller Annica Eng 010-601 14 47.

Datum Utbildning / plats Sista anm.dag
2019    
  Påfarten:   
18 mars Uppsala 25 februari
23 april Västerås 2 april
29 maj Eskilstuna (Vilsta Sporthotell) 8 maj
13 juni Uppsala 23 maj
20 augusti Västerås 30 juli
16 september Uppsala 26 augusti
9 oktober Eskilstuna (Vilsta Sporthotell) 18 september
25 november Västerås 4 november
9 december Uppsala 18 november
     
  Grundutbildning för FFV steg 1 & 2  
11-14 februari  Uppsala 21 januari
10-13 juni Västerås 20 maj
18-21 november Eskilstuna (Vilsta Sporthotell) 28 oktober
     
  MB-introduktion  
19 mars  Västerås 26 februari
22 april Uppsala 1 april
     
  MB-utbildning   
8-11 april  Västerås (steg 2) 25 mars
13-16 maj Uppsala (steg 1) 22 april
24-26 juni Västerås (steg 3) 3 juni
9-12 september Uppsala (steg 2) 19 augusti
16-19 september Västerås (steg 1) 26 augusti
18-20 november Uppsala (steg 3) 28 oktober
     
  Lagbasutbildning  
Start 4 april  Uppsala  14 mars
Start 10 september Västerås 20 augusti
     
  Skyddsombudsutbildning, år 1  
12-13 mars  Uppsala 19 februari
2-3 april Västerås 12 mars
16-17 april Eskilstuna 26 mars
4-5 september Uppsala 14 augusti
2-3 oktober Västerås 11 september
     
  Skyddsombudsutbildning, år 2  
7-8 maj Västerås 16 april
22-23 maj Uppsala 2 maj
     
  Startkurs (BAM)  
12-14 februari  Uppsala  
5-7 mars Eskilstuna  
8-10 oktober Uppsala   
12-14 november Västerås  
     
  Samverkan o förändringsarbete  
26-27 november  Uppsala  
11-12 december Västerås  
     
  De viktigaste föreskrifterna  
4 april Eskilstuna  
10 september Uppsala  
3 december Västerås  
     
  Näta - kvinnligt nätverk  
 26 nov   Västerås 5 november
     
  Ackords- och avtalsutbildning VVS  
7-8 oktober  Västerås 16 september
     
  Utbildningar som är tvärfackliga: 2 v innan
  Medlem i facket  
29-31 januari 2019 Uppsala (ABF)  
26-28 februari Uppsala (ABF)  
13-15 mars Tierp  
26-28 mars Uppsala (ABF)  
9-11 april Enköping  
23-25 april Uppsala (ABF)  
8-10 maj Östhammar  
21-23 maj Uppsala (ABF)  
25-27 juni Uppsala (ABF)  
27-29 augusti Uppsala (ABF)  
24-26 september Uppsala (ABF)  
16-18 oktober Tierp  
29-31 oktober Uppsala (ABF)  
12-14 november Enköping  
26-28 november Uppsala (ABF)  
     
  Alla kan göra något  
29 augusti  Uppsala (ABF)  
     
  Ordförandeutbildning  
13 maj  Uppsala (ABF)  
     
  Valberedning  
13-14 maj  Uppsala (ABF)  
     
  Revisor/Kassörsutbildning  
15-17 maj  Uppsala (ABF)  
     
  Studieorganisatörsutbildning  
17 maj  Uppsala (ABF)  Uppdaterad: