Byggnads Mälardalen

Byggnads Mälardalens lokala utbildningar 2021

Nedan är utbildningar som genomförs i region Mälardalen.
Har du frågor angående utbildningarna eller vill anmäla dig  - kontakta  Mathias Kleman 010-601 14 58, Kent Sedin 010-601 14 66 eller Annica Eng 010-601 14 47.

Datum Utbildning / plats Sista anm.dag
2021    
  Intresseanmälan till Påfarten:   
15 mars-21 Uppsala. INSTÄLLD! 22 februari
19 april-21 Västerås 29 mars
24 maj-21 Eskilstuna 3 maj
14 juni-21 Uppsala 24 maj
16 augusti-21 Västerås 26 juli
13 september-21 Uppsala 23 augusti
4 oktober-21 Eskilstuna 13 september
22 november-21 Västerås 1 november
6 december-21 Uppsala 15 november
     
  Grundutbildning för FFV steg 1 & 2  
8-11 mars-21 Uppsala. INSTÄLLD! 15 februari
12-15 april-21 Västerås 22 mars
6-9 september-21 Västerås 16 augusti
25-28 oktober-21 Eskilstuna 4 oktober
     
  MB-utbildning   
15-18 mars-21 Steg 1, Västerås. INSTÄLLD! 22 februari
6-9 april-21 Steg 1, Uppsala 16 mars
3-6 maj-21 Steg 2, Västerås 12 april
7-10 juni-21 Steg 2, Uppsala 17 maj
     
  Lagbasutbildning  
Start 13 april-21 Eskilstuna 23 mars
Start 5 maj-21 Uppsala 14 april
Start 31 augusti-21 Eskilstuna 10 augusti
     
  VVS ackordsutbilning  
22-23 mars-21 Västerås. INSTÄLLD! 1 mars
11-12 oktober-21 Västerås 20 september
     
  Startkurs (BAM)  
16-18 februari-21 Uppsala. INSTÄLLD!  
2-4 mars-21 Eskilstuna. INSTÄLLD!  
5-7 oktober-21 Uppsala  
9-11 november-21 Västerås  
     
  Prevention 1  
4 maj-21 Uppsala. INSTÄLLD!  
16 november-21 Västerås  
     
  Prevention 2  
1 juni-21 Uppsala. INSTÄLLD!  
2 juni-21 Västerås. INSTÄLLD!  
     
  Samverkan o förändringsarbete  
23-24 november-21 Uppsala  
7-8 december-21 Västerås  
     
  De viktigaste föreskrifterna  
30 mars-21 Eskilstuna. INSTÄLLD!  
12 oktober-21 Uppsala  
30 november-21 Västerås  
     
  Skyddsombudsutbildning, dag 1 o 2  
16-17 mars-21 Uppsala. INSTÄLLD! 23 februari
30-31 mars-21 Västerås 9 mars
13-14 april-21 Eskilstuna 23 mars
31 augusti-1 september-21 Uppsala 10 augusti
28-29 september-21 Västerås 7 september
     
  Skyddsombudsutbildning, dag 3 o 4  
27-28 april-21 Västerås 6 april
2-3 juni-21 Uppsala 12 juni
     
  Näta - kvinnligt nätverk  
24 november-21 Västerås 3 november
     
     
  Utbildningar som är tvärfackliga. (Du kan anmäla dig här.) 2 v innan
  Inga uppgifter för närvarande.  



Uppdaterad: