Byggnads Mälardalen

Byggnads Mälardalens lokala utbildningar 2021

Nedan är utbildningar som genomförs i region Mälardalen.

Har du frågor angående utbildningarna eller vill anmäla dig  - kontakta Patrik Bergman 010-601 14 78, eller Annica Eng 010-601 14 47.

Datum Utbildning / plats Sista anm.dag
2021    
  Intresseanmälan till Påfarten:   
22 november Västerås 1 november
6 december Uppsala 15 november
9 december Norrtälje 18 november
     
  Grundutbildning för FFV steg 1 & 2  
29-30 nov+20-21 dec Uppsala 8 november
     
  MB-utbildning   
1-4 november Steg 2, Västerås 11 oktober
8-10 december Steg 3, Västerås 17 november
     
  Lagbasutbildning  
     
  Startkurs (BAM)  
9-11 november Västerås  
     
  Prevention 1  
16 november Västerås  
     
  Samverkan o förändringsarbete  
23-24 november Uppsala  
7-8 december Västerås  
     
  De viktigaste föreskrifterna  
30 november Västerås  
     
  Skyddsombudsutbildning, dag 1 o 2  
     
  Näta - kvinnligt nätverk  
25 november Västerås  
     
     
  Utbildningar som är tvärfackliga. Sker digitalt 2021.
(Anmälan via Byggnads Mälardalen)
4 v innan
26-28 oktober Medlemsutbildning steg 1  
9-11 november Medlemsutbildning steg 1  
23-25 november Medlemsutbildning steg 1  
7-9 december Medlemsutbildning steg 1  
     Uppdaterad: