Byggnads Mälardalens lokala utbildningar 2022.

Nedan är utbildningar som genomförs i region Mälardalen.

Har du frågor angående utbildningarna eller vill anmäla dig  - kontakta Patrik Bergman 010-601 14 78, eller Annica Eng 010-601 14 47.

Datum Utbildning / plats Sista anm.dag
2022    
  Intresseanmälan till Påfarten:   
4 oktober 2022 Eskilstuna. Anmäl här! 13 september
22 november 2022 Västerås 1 november
5 december 2022 Uppsala 14 november
     
  Grundutbildning för FFV steg 1 & 2  
24-27 oktober 2022 Uppsala 3 oktober
     
  MB-utbildning   
14-17 november Västerås 24 oktober
     
  Lagbasutbildning  
30 aug-1sept+5-6 okt 2022 Västerås 9 augusti
     
  Startkurs (BAM)  
4-6 oktober 2022 Uppsala  
15-17 november Västerås  
     
  Prevention 1  
1 november 2022 Västerås  
     
  Samverkan o förändringsarbete  
11-12 oktober 2022 Uppsala  
6-7 december 2022 Västerås  
     
  De viktigaste föreskrifterna  
19 oktober 2022 Uppsala. INSTÄLLD!  
29 november 2022 Västerås  
     
  Skyddsombudsutbildning, dag 1 o 2  
28-29 september 2022 Västerås 7 september
     
  Näta - kvinnligt nätverk  
24 november 2022 Västerås 3 november
     
     
  Utbildningar som är tvärfackliga. 
(Anmälan via Byggnads Mälardalen)
4 v innan
4-6 oktober-2022 Medlemsutbildning steg 1 - digital  
8-10 november-2022 Medlemsutbildning steg 1 - Uppsala  
14-16 november-2022 Medlemsutbildning steg 2 - digital   
21-23 november-2022 Medlemsutbildning steg 1 - digital   
     
     
     Uppdaterad: