Ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden

Debattartikel skriven av Jim Sundelin, ordförande Byggnads MellanNorrland och Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S) Sundsvall
Publicerad:

Grunden till ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden är ett kollektivavtal, som reglerar lön, arbetstid och andra villkor för arbetet.

Idag har vi ett stort antal utländska bolag i landet, inte minst inom byggbranschen. Många av dem är inte beredda att acceptera våra regler. Exemplen på hur människor utnyttjas och tvingas jobba till extremt låga löner och undermåliga villkor är många. Det är oacceptabelt.

Frågan fick stor uppmärksamhet, när Byggnads krävde att lettiska arbetare vid ett skolbygge i Vaxholm skulle ha samma villkor som svenska byggandsarbetare. Konflikten ledde till att regeringen Reinfeldt stiftade en lag – "Lex Laval" – som gjorde det svårare, och i många fall omöjligt, att kräva Svenska kollektivavtal för utländska arbetstagare som jobbar i Sverige.

Sedan dess har Socialdemokraterna och Byggnads arbetat för att få bort lagen.
I riksdagen fick vi i juni 2011 majoritet för att "Lex Laval" ska rivas upp. Regeringens förslag efter nästan två år följde inte riksdagsbeslutet, utan fortfarande finns det möjlighet för utländska företag att kringgå kravet om kollektivavtal.

Nu har Europarådet ställt sig bakom Byggnads krav. Europarådet menar att
"Lex Laval" kraftigt inskränker de fackliga rättigheterna och säger att fackföreningar måste få strejka för att driva igenom likvärdiga rättigheter för utländska och svenska arbetare i Sverige.

Europarådet dömer också ut EU-domstolens synsätt om att EU:s regler om personers fria rörlighet skall vara överordnad utländska arbetares fackliga rättigheter i Sverige.

Att Europarådet, och tidigare FN, har fördömt den svenska regeringens och EU-domstolens agerande är en viktig markering. Det visar att de fackliga rättigheterna står starkare än de fria marknadskrafterna.

Det är nu dags för regeringen Reinfeldt att skrota "Lex Laval" och återställa ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Vi ska ha samma löne- och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Alla utländska företag som har verksamhet här ska registrera sig i Sverige och facket måste få bättre inflytande i bemanningsföretag. Huvudentreprenören ska ta ansvar, ett så kallat Huvudentreprenörsansvar ska finnas för att säkerställat arbets- och anställningsvillkor efterlevs. Arbetstagarnas löner och arbetsvillkor ska kunna garanteras i offentliga upphandlingar. Dessutom måste Arbetsmiljöverket få större resurser till inspektioner.

Det är bra att människor och företag kan röra sig över gränserna, men det ska ske med schyssta villkor. Skrupelfria företag får inte konkurrera ut seriösa genom att dumpa löner och andra villkor. Svenska kollektivavtal ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige.

Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S) Sundsvall
Jim Sundelin, ordförande Byggnads MellanNorrland

 

Uppdaterad: