Glasmästeriavtalet klart

Nytt Glasavtal klart
Publicerad:

Byggnads och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen har kommit överens om ett nytt Glasmästeriavtal. Avtalet omfattar ca 3 000 personer.

– Det är glädjande att vi nu har nått fram till ett nytt avtal för glasbranschen. Genom det nya avtalet har vi fått bra villkor för våra medlemmar. Framförallt är jag glad över att vi får en möjlighet till en bra löneutveckling, men också över att vi fått utökad arbetstidsförkortning, utökad semesterersättning och arbetsmiljöreglering, säger chefen för avtalsenheten Göran Tinglöv i en kommentar.

Avtalet i korthet

Avtalet längd
Avtalet är treårigt och gäller from 1 april, 2013 tom 31 mars, 2016.

Löner

Grundlöner:
1 april, 2013: höjs till 140 kr
1 april, 2014: höjs till 144 kr
1 april, 2015: höjs till 149 kr

Utgående lön:
1 april, 2013: höjs med 3,50 kr
1 april, 2014: höjs med 4 kr
1 april 2015: höjs med 4,50 kr

Ackord:
1 april 2013: fast del 91 kr, rörlig del 43 kr
1 april 2014: fast del 90 kr, rörlig del 45 kr
1 april 2015: fast del 89 kr, rörlig del 47 kr

Arbetstidsförkortning
Arbetstidsförkortningen ökas med 2 tim from 1 januari, 2013 till 38 tim/år och med ytterligare 2 tim from 1 januari, 2014 till 40 tim/år.

Semesterersättning
Från och med semesteråret 2015 höjs semesterersättningen till 13,1% på timlön och 1,05% på månadslön.

Arbetstidsförläggning
Arbetstidsförläggning på 160 timmar i snitt på en fyra veckors period. Dock minst 37 timmar och högst 43 timmar per vecka.

Arbetsmiljö
Efter modell och goda erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt in i Byggavtalet.

Det innebär bl.a att skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan.

Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.

Utökad skyddsombudsutbildning.

Förbättring av företagshälsovården.

Uppdaterad: