Ordning och reda kring upphandlingar

Magnus Ragnarsson (s) Avtalsansvarig och Peder Björk (s) vill skapa bätttre ordning och reda kring Sundsvalls upphandlingsregler.
Publicerad:

Upphandlingar

Nyligen uppmärksammades det i media att Sundsvalls kommun upphandlat en entreprenör som saknat svenskt kollektivavtal. Företaget som uppför ett nytt bussgarage för Sundsvalls kommuns räkning är idag under rekonstruktion.

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att se över upphandlingsreglerna i offentlig sektor.
Offentlig sektor upphandlade år 2006 ca 450-535 miljoner sett över hela landet, vilket utgör 15,5-18,5 procent av vårt totala BNP.

Det som är skrämmande med dessa siffror är att varje år försvinner cirka 133 miljoner i rent fusk eller misstag. Svartarbetet beräknades stå för cirka 70 miljoner.
Det vi vill påvisa med dessa siffror är att en stor del av svararbetet, det vill säga den sociala dumpningen, finansieras anmärkningsvärt nog med skattemedel i offentliga upphandlingar genom att priserna pressas utan att kontrollera företagens seriositet.

En svaghet vid offentlig upphandling är att det saknas referensvärden för vad som är skäliga personalkostnader samt avsaknaden av krav på svenska kollektivavtal.
Oseriösa företag med onormalt låga bud som finansierar sin verksamhet med obetalda skatter och sociala avgifter slinker då lätt igenom.

Det är oftast i de långa underentreprenörsleden som detta fusk är som mest utbrett och gör det i princip omöjligt att konkurrera för seriösa företag.
Trots att kollektivavtalet är normen för vad som är skäliga villkor i vårt land, så förbjuder domstolspraxis krav på att upphandlade företag ska inneha svenska kollektivavtal.

Men tvärtemot vad många tror tillåter Lagen Om Offentlig Upphandling att man ställer krav där man klargör att de arbetstagare som blir upphandlade skall ha skäliga villkor. Därmed kan man åstadkomma en tydlig referensram som gör det tydligt att bedöma om ett anbud är seriöst.

Vi Socialdemokrater vill förändra upphandlingsförfarandet och införa sociala villkor samt en modell vi valt att kalla vita jobb-modellen.

Detta arbetssätt används i dag i Malmö med ett gott resultat.

Där ställs även krav på att bland annat unga långtidsarbetslösa skall få jobb.

Magnus Ragnarsson (s) Avtalsansvarig Byggnads
Peder Björk (s)

 

 

 

 

Oseriösa företag med onormalt låga bud som finansierar sin verksamhet med obetalda skatter och sociala avgifter slinker då lätt igenom.

 Upphandlingar

Uppdaterad: