Svar på Svenskt Näringslivs angrepp på Byggnads

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv (SN) har angripit Byggnads med en mängd felaktiga och osakliga argument i annonser i flera tidningar. Arbetsgivarnas mål är att flytta fokus från frågan om huvudentreprenörsansvar. Vi kommer inte att gå i den fällan.
Publicerad:

Vi ska fortsätta att fokusera på att förklara vikten av att få ordning och reda på våra byggarbetsplatser. Det handlar om byggnadsarbetarnas säkerhet och villkor.

Det är förvånande att SN valt att smutskasta både fackliga företrädare och ett enskilt LO-förbund. Byggnads kommer inte att fortsätta denna pajkastnig. Vi tror på ett sakligt och konstruktivt samtalsklimat för att tillsammans med byggarbetsgivarna hitta en gemensam lösning.

Samtidigt är det viktigt att direkta felaktigheter och ogrundade påståenden inte får stå oemotsagda. Därför vill vi sakligt bemöta de påståenden som SN för fram i annonserna.

Påstående: Av byggbranschens 90 000 företag står 60 000 utanför kollektivavtalssystemet.

Så här ligger det till: Av byggbranschens samtliga företag så har 80% av företagen kollektivavtal eller är företagare utan anställda. De innebär att det är ca 20% (ca 18 500 st) av företagen som valt att inte teckna kollektivavtal och som borde ha avtal. Det är fackets och arbetsgivarnas uppgift att se till att dessa tecknar kollektivavtal. Det är så den svenska modellen fungerar.

Samtidigt kan vi konstatera att vi har en arbetsmarknad där allt fler tvingas bli enmansföretagare (F-skattare) mot sin vilja eller anställda i bemanningsföretag och därmed får sämre eller ingen  anställningstrygghet. Det är så verkligheten ser ut.

Påstående: Byggnads har som vana att välja konflikt framför förhandlingar. Byggnads hotar den svenska modellen.

Så här ligger det till: Helt fel påstående. Byggnads har tagit ut sina medlemmar i strejk, tre gånger på tio år. Det visar statistik från Medlingsinstitutet. Den svenska modellen med arbetsfred mellan avtalsperioderna och medlingsinstitut gör att Sverige har en förhållandevis stabil arbetsmarknad internationellt sett, med få strejker. Genom ett huvudentreprenörsansvar så utvecklas och stärks den svenska modellen.

 Vi har svenska folkets stöd i denna fråga (8 av 10) och över hälften av de små och medelstora byggföretagen vill ha huvudentreprenörsansvar. Andra länder har infört liknande ansvar på arbetsmarknaden och det är naturligt att också vi tar detta steg.

Påstående: Byggnads strejkhot handlar om makt och prestige.

Så här ligger det till: Byggnads varsel handlar om att vi vill få ett huvudentreprenörsansvar inskrivet i byggavtalet. Ingenting annat. Det är anmärkningsvärt att Sveriges största arbetsgivarorganisation väljer att smutskasta och sänka debattnivån på detta sätt.

Påstående: Kravet på huvudentreprenörsansvar kommer att leda till att små företag slås ut och att de anställda kommer att förlora jobbet.

Så här ligger det till: Vi har stor respekt för våra små och medelstora företag där merparten av våra medlemmar arbetar. Vårt förslag gynnar dem eftersom de kan konkurrera på lika villkor. Om inte ett huvudentreprenörsansvar införs så är det de små och medelstora företagen som slås ut. Vi kan dessutom konstatera dessa farhågor inte har inträffat i de länder som har infört ett huvudentreprenörsansvar. Tvärtom, i Norge och Tyskland har man städat branschen på oseriösa aktörer.

Påstående: Byggnads förslag syftar till att få bort utländska byggföretag från arbetsplatserna eller förpassa utländska byggjobbare till sina hemländer. Byggnads påstår också att byggarbetsplatser svämmas över av utländsk arbetskraft.

Så här ligger det till: Byggnads välkomnar utländska företag och utländsks arbetskraft. Det enda vi säger är att alla som arbetar och verkar i Sverige ska göra det under Svenska kollektivavtal. På så sätt förhindras låglönekonkurrens och vi får en seriös och sund konkurrens mellan företag. För Byggnads del har det ingen betydelse hur många utländska byggjobbare det finns på våra arbetsplatser. Men varför ska utländsk arbetskraft arbeta under sämre villkor än svensk arbetskraft?

Påstående: Byggnads för fram felaktig statistik om dödsolyckor i byggbranschen.

Så här ligger det till: Det finns två problem med SN:s argument. Dels använder de sig av en statistik där vare sig utländsk arbetskraft, bemanningsföretag eller andra anställda utanför avtalsområdet ingår. Dels bortser SN från det faktum att det finns fler år än 2013.

Tidningen Byggnadsarbetarens granskning från 2012, som bygger på Arbetsmiljöverkets statistik samt inrapporterade olyckor, visade till exempel att 111 personer miste livet i byggolyckor mellan 2002 och 2011. Förvisso har glädjande nog dödsolyckorna minskat de senaste åren, men till skillnad från SN så väljer Byggnads att inte bara titta på ett enskilt år eller avtalsområde när vi pratar statistik.

Det är också fel fokus att prata om statistik när det dör så många byggnadsarbetare varje år. Byggnads kan aldrig acceptera annat än noll döda byggnadsarbetare. Det är vårt fokus.

Påstående: Byggnads har inte sedan 2008 varslat något utländskt företag om strejk mot den påstådda användningen av mycket låga löner man säger sig vilja stävja.

Så här ligger det till: Det stora problemet uppkommer efter det att Byggnads har tecknat kollektivavtal med utländska företag. Det visar sig då väldigt ofta att de anställda inte får ut den lön som står i kollektivavtalet. Det är ofta så att den utländska arbetskraften får 35 - 100 kr/tim och får arbeta under slavliknande förhållanden.

Byggnads stöter på en liten del av dessa företag som utnyttjar sina anställda. Genom förhandlingar och hot om att gå till media så löser vi de fall som vi stöter på och de anställda kan få ut korrekt lön och få vettiga anställningsvillkor.

Men det finns ett väldigt stort mörkertal med företag där utnyttjande pågår men som inte kommer till Byggnads kännedom. Det är också så att många av den utländska arbetskraften inte vågar ta kontakt med Byggnads eftersom de då förlorar jobbet och blir hemskickade av sin arbetsgivare.

Det är därför som Byggnads vill ha ett huvudentreprenörsansvar. Det skulle leda till att huvudentreprenören tar ansvar och ser till att alla företag på arbetsplatsen sköter sig och följer avtal. Då får vi en självsanering av byggbranschen och bara seriösa byggföretag får plats.

Uppdaterad: