Pressmeddelande 2015-01-21

Vi välkomnar krav på kollektivavtal i byggupphandling
Publicerad:

Det s-ledda kommunstyret i Sundsvall beslutade i tisdags att införa krav på kollektivavtal vid större byggupphandling. Detta enligt LO:s ”Vita-jobb-modell”. Byggnads Mellannorrland välkomnar beslutet. 

Byggnads och andra LO förbund har länge drivit frågan om en förändrad upphandlingspolicy för offentligupphandling enligt Vita jobb-modellen. Det har blivit alldeles för vanligt att upphandlingarna bestäms efter lägsta pris och att byggnadsarbetarna får betala med usla villkor.

- Det är oerhört glädjande att Sundsvalls politiska majoritet lyssnat på Byggnads och vill se över upphandlingsrutinerna. Det gör att vi nu får möjlighet att hålla bort oseriösa företag och att den svenska modellen stärks. Min förhoppning är att andra kommuner, landsting och även staten följer efter och inför Vita jobb-modellen, säger Jim Sundelin, ordförande i Byggnads MellanNorrland och fortsätter:

- För mig känns det som en facklig seger. Nu är vi inte ensamma om att vilja få ordning och reda på arbetsmarknaden.

Fakta-Vita jobb-modellen

Vita Jobb Modellen har utarbetats i samarbete mellan kommuner och fackföreningar som särskilt drabbas av svartarbete vid offentlig upphandling. Den har justerats med hänsyn till senare domar i EU-domstolen. Vita Jobb drivs nu av Landsorganisationen i Sverige i samarbete med samtliga LO-förbund. Avtalet innebär även att leverantören är skyldig att fullgöra sociala skyldigheter såvitt avser skatt sociala avgifter etc under upphandlingen och underkasta sig kontroll av att dessa särskilda villkor följs av särskilda av upphandlaren utsedda kontrollörer. Överträdelse av dessa särskilda villkor ger enligt upphandlingsavtalet upphandlaren rätt att häva avtalet samt kräva skadestånd för avtalsbrott.

För mer information:
Jim Sundelin, ordförande Byggnads MellanNorrland
Tel: 070-2056637

Uppdaterad: