2016

 • Öppet brev

  Öppet brev till den politiska majoriteten i respektive Kommuner och Landsting inom Västernorrland och Jämtland/Härjedalen

 • Pressmeddelande

  Nytt pris till bästa upphandlingspolicy

 • Aktuellt läge Östrands projekt Peab

  Ni som funderar över provanställningar i Peab och i byggbranschen. Jag vill därför gärna reda ut begreppen och förklara vår ståndpunkt.

 • Läget för fortsatta förhandlingar angående Peab projekt Helios

  Eftersom Peab vägrar ge en förklaring till varför 16 personer sagts upp i direkt anslutning till att vi inte kom överens i löneförhandlingarna så ser vi ingen annan rimlig förklaring än att uppsägningarna skett som en direkt följd av att vi inte gör...

 • Pressmeddelande

  Byggnads MellanNorrland välkomnar förslag till inköpsstrategi.

 • Bilder, strejkvakt

  Byggnads MellanNorrlands stolta strejkvakter på Domsjöfabriken, anställda åt Botniaställning. De heter Jan Sjödin och Tomas Silverkvist.

 • Offentlig upphandling, svar på (M) debatt inlägg i ST

  I Sundsvall har man lyft in vita jobb modellen i upphandlingsstrategin. Och nu attackerar man (S) vi har tagit fram ett gemensamt debatt inlägg som är värt att sprida. Det gör skillnad på vem som har den politiska makten.

 • Byggnads varslar på Byggavtalet

  Byggnads varslar i dag för bättre ordning och reda på våra byggnadsarbetsplatser, krafttag för en jämställd byggbransch och för lärlingars rätt att fullfölja sin utbildningar. Varslet omfattar cirka 60 företag och drygt 2600 medlemmar.

 • Uttalande från Regionsfullmäktige

  Uttalande från Byggnads Region MellanNorrland - Regionfullmäktiges årsmöte 2016-03-13 Sollefteå