Byggnads MellanNorrland

Aktuellt läge Östrands projekt Peab

Ni som funderar över provanställningar i Peab och i byggbranschen. Jag vill därför gärna reda ut begreppen och förklara vår ståndpunkt.

Publicerad:

Detta har hänt: Peab har sagt upp 16 anställda vid SCA.s projekt Helios på Östrand som ett påtryckningsmedel i samband med förhandlingar mellan parterna, något som de b.la i media själva medgett.

Det är det här som Byggnads ser som helt oacceptabelt. Att arbetsgivare använder otrygga anställningsformer som ett påtryckningsmedel för att få våra medlemmar att acceptera sämre villkor och minskat inflytande över produktionen på arbetsplatsen.

I byggbranschen har parterna under lång tid varit överens om ett lärlingssystem där arbetsgivarna utbildar lärlingen den "sista" delen av utbildningen innan det utmynnar i ett yrkesbevis. Då är lärlingen inte längre lärling utan fullt kvalificerad yrkesarbetare. Man har bevisat sin kompetens och att man klarar de krav branschen satt upp för yrkesarbetare. Då huvudanställningsformen i vår bransch är tillsvidareanställning bör således kvalificerad och prövade yrkesarbetare anställas enligt denna huvudform. Men genom att använda provanställningar även för kvalificerad personal skapar Peab en påtryckningsmöjlighet för att få anställda att acceptera försämrade villkor. Som anställd är man självklart rädd om sitt jobb och kanske vågar man inte stå upp gentemot arbetsgivaren i olika frågor. Det är därför bl.a fackföreningsrörelsen finns och Byggnads har i lokal förhandling avkrävt skadestånd till berörda medlemmar för Peab.s föreningsrättskränkande åtgärd, det vill säga att man vidtar åtgärder i syfte att förmå motparten att träffa sämre villkor i förhandlingar än vad avtal och lagar innehåller.

I mina 35 år som medlem i Byggnads har jag aldrig upplevt att arbetsgivaren använder provanställning och massuppsägningar som påtryckningsmedel på anställda. Även om det kanske sker i andra branscher är det även där oacceptabelt. Det är en olycklig utveckling.

Vi vill hitta konstruktiva förhandlingslösningar och få ordning och reda i branschen. Tyvärr möts vi här av en arbetsgivare som istället obstruerar och vägrar att förhandla och dikterar villkor vilket skapat lokala konflikter. Detta är inte acceptabelt. Då är det självklart att vi som fackförbund står upp för rätten att organisera sig och ställa krav på schyssta villkor och ordning och reda på jobbet. I detta ligger inte bara lönefrågan – minst lika viktigt är våra medlemmars möjligheter till delaktighet och inflytande på arbetsplatser.

Jim Sundelin
Ordförande Byggnads MellanNorrland

Uppdaterad: