Byggnads MellanNorrland

Läget för fortsatta förhandlingar angående Peab projekt Helios

Eftersom Peab vägrar ge en förklaring till varför 16 personer sagts upp i direkt anslutning till att vi inte kom överens i löneförhandlingarna så ser vi ingen annan rimlig förklaring än att uppsägningarna skett som en direkt följd av att vi inte gör som Peab vill i löneförhandlingen. Peab försöker på detta sätt att skrämma oss och våra medlemmar till lydnad och det kan vi aldrig acceptera.

Publicerad:

Utifrån förhandlingen avseende Peabs brott mot MBL § 8, där Sveriges Byggindustrier obstruerar och vägrar förklara varför Peab sagt upp 16 stycken medlemmar under pågående löneförhandling vid projekt Helios så har arbetsgivare sidan abdikerat och lämnat över frågan till Byggnads och som enligt min mening får fri tolkningsföreträde enligt de intentioner som finns med MBL.

Då Sveriges Byggindustrier i stället för att hitta förhandlingslösningar obstruerar och förvägrar att förklara Peabs handlande gällande uppsägningarna vid projektet Helios så uppstår fri tolkningsföreträde för Byggnads enligt min mening. Detta utifrån de intentioner som MBL tar sikte på vid förhandlingar.
-Av den anledningen så har byggnads begärt förhandling om brott mot 41 § MBL det vill säga otillåten stridsåtgärd. Det är den tolkning som Byggnads gör utifrån Peabs agerande på projekt Helios samt förhandling med Sveriges Byggindustrier.

Uppdaterad: