Byggnads MellanNorrland

Offentlig upphandling, svar på (M) debatt inlägg i ST

I Sundsvall har man lyft in vita jobb modellen i upphandlingsstrategin. Och nu attackerar man (S) vi har tagit fram ett gemensamt debatt inlägg som är värt att sprida. Det gör skillnad på vem som har den politiska makten.

Publicerad:

Kollektivavtal är skattebetalarens bäste vän!

I en artikel publicerad i ST den 1 april skriver moderata företrädare från riksdagen och Sundsvalls kommun om hur krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling slår mot småföretagarna. För oss socialdemokrater är regelverk som skapar ordning och reda arbetsmarknaden en självklarhet. På svensk arbetsmarknad ska schysta villkor gälla, för alla löntagare. Att moderaterna angriper detta är inget nytt, snarare en ideologisk ryggmärgsreflex. I sin iver att förespråka högerns modell av frihet för företagare så missar man att en stor fördel med kollektivavtal är att de skapar goda förutsättningar för konkurrens på lika villkor. Dessa två faktum, schysta villkor för de anställda och konkurrens på lika villkor är viktiga förutsättningar vid offentlig upphandling.

Det är dags att höja ambitionsnivån när det gäller offentlig upphandling. Statens, landstingens- och kommunernas inköp av varor och tjänster för skattepengar ska inte vara en tummelplats för lönedumpning och oschysta villkor. Självklart ska beställaren kunna ställa krav på arbetsmiljö och sociala hänsyn i samband med upphandling.

Det borgerliga påståendet att det finns en motsatts mellan små företag och kollektivavtal är en myt. Varför skulle det vara svårt för ett litet eller medelstort företag att teckna kollektivavtal? Sanningen är nog den att man inte vill, för att det tangerar frågor om makt, inflytande och insyn. Erfarenheten säger att behovet för den anställde av kollektivavtal snarast är större i ett litet företag. För att undvika godtycke, för att höja taket för samtal och åsikter och för att få en garanti för att löner, försäkringar och skatter sköts så är kollektivavtalet den anställdes bästa jobbarkompis. Genom att inför krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling så blir det i framtiden också alla skattebetalares bästa vän.

Jim Sundelin, ordförande Byggnads MellanNorrland
Bodil Hansson, vice ordförande kommunstyrelsen i Sundsvall
Ingemar Nilsson, (s) riksdagsledamot Västernorrland

Uppdaterad: