Byggnads MellanNorrland

Öppet brev

Öppet brev till den politiska majoriteten i respektive Kommuner och Landsting inom Västernorrland och Jämtland/Härjedalen

Publicerad:

Varje år upphandlar staten, kommuner och landsting för över 600 miljarder av våra gemensamma resurser. Det är skattepengar som bland annat skall gå till skolan och äldrevården och trygga vår välfärd. Istället ser vi idag exempel på oseriösa företagare som vinner upphandlingar genom lönedumpning och snedvriden konkurrens. Löner kan vara så låga som 25 kr i timmen med vidriga arbetsvillkor, vi hittar detta inte bara inom byggbranschen utan det finns inom andra branscher så som transportsektorn och i städbranschen.

Det är arbetstagarna som drabbas när seriösa företag konkurreras ut för att lägsta priset prioriterats i upphandlingarna. Det är ett allvarligt problem när vanliga små åkerier, byggföretag eller städfirmor förlorar offentliga kontrakt just därför att de vill följa avtal och lagar. Det måste få ett slut.

Regeringens förslag om krav på kollektivavtalsliknande villkor är långt ifrån perfekt men ett litet steg i rätt riktning. När Sverigedemokraterna nu kovänder och vill sänka förslaget i Riksdagen är det tydligare än någonsin att de är ett arbetarfientligt parti. Förutom att de viker sig för Svenskt Näringsliv har de dessutom helt missförstått förslagets innebörd.
Regeringens förslag skulle innebära att offentliga upphandlingar inte längre kan medföra att kontrakt vinns av företag som konkurrerar med lägre kostnader genom dumpade löner. Kommuner och myndigheter ska istället kräva att alla företag, även utländska som utstationerar arbetstagare ger sina anställda skäliga arbetsvillkor.

De nya reglerna bidrar med det självklara målet att staten, kommuner och landsting inte ska kunna bidra till social dumpning på svensk arbetsmarknad. Och tvärtom vad arbetsgivarorganisationen höghalsat protesterar emot kommer förslaget underlätta för lokala och regionala företag att konkurrera på lika villkor i offentlig upphandlingar. Stora och små företag som redan i dag ger sina anställda skäliga arbetsvillkor skulle därmed få lättare att konkurrera om offentliga uppdrag. Någon konkurrensnackdel för svenska företag är det inte fråga om.

Byggnads Region MellanNorrland uppmanar nu den politiska majoriteten i kommuner och landsting i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen att införa regler i sina upphandlingsreglementen som säkerställer att man inte bidrar till social dumpning på svensk arbetsmarknad och att svenska kollektivavtal ska vara grundbulten vid upphandlingar. Vi vill ha svar på vilka som antar vår uppmaning. Vi ser fram emot svar från ordförande för respektive kommunstyrelse samt landstingsstyrelse.

Sundsvall 2016-11-27
Byggnads MellanNorrland Regions fullmäktige
Ord.f Jim Sundelin

Uppdaterad: