Byggnads MellanNorrland

Uttalande från Regionsfullmäktige

Uttalande från Byggnads Region MellanNorrland - Regionfullmäktiges årsmöte 2016-03-13 Sollefteå

Publicerad:

Vi uppmanar samtliga kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolag att införa Vita Jobb-modellen! Sverige ska konkurrera med bra villkor – inte låga löner.

Varje år upphandlar Sveriges kommuner varor och tjänster för runt 500 miljarder kronor. Den självklara utgångspunkten måste vara att våra skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt och att man följer de spelregler som gäller på svensk arbetsmarknad.

Så är inte alltid fallet. Allt för ofta har vi fått rapporter om hur arbetskraft blir utnyttjad och hur oseriösa företag vinner upphandlingar genom att inte följa kollektivavtal och därmed ger sina anställda sämre villkor. Politikerna har helt enkelt inte ett ordentligt grepp om hur de spenderar skattepengar.

Det är dags att ordning och reda ska prägla de offentliga upphandlingarna framöver. Skäliga löner och bra arbetsvillkor ska utgöra stommen. Därför uppmanar vi samtliga kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolag i Mellannorrland att införa Vita jobb-modellen.

Det innebär att kommuner skall ställa sociala krav när man upphandlar kommunal verksamhet, till exempel städning, byggprojekt och äldreomsorg för att se till att den aktör som upphandlats har kollektivavtal. Kollektivavtalet garanterar de anställda skäliga löner och villkor.

Vita jobb-modellen sätter med andra ord stopp för upphandlingar som slutar i arbetsmiljöskandaler, svartarbete, utnyttjad arbetskraft och skattefusk. Skattepengar ska inte gå till företag som fuskar och tänjer på reglerna.

Kollektivavtalen gynnar både arbetsgivare och arbetstagare – och arbetsmarknadens parter ska försvara och vara med och utveckla den svenska modellen. Ett mer seriöst, kvalitetsfokuserat och effektivt upphandlingsförfarande genom Vita jobb-modellen gynnar dessutom alla seriösa företag – och vi vet att många företag välkomnar detta.

Vita jobb-modellen finns redan i ett flertal kommuner och har varit framgångsrikt. Nu är det dags att Sveriges samtliga kommuner inför Vita jobb-modellen.

Jim Sundelin Byggnads MellanNorrland

Uppdaterad: