Byggnads MellanNorrland

Pressmeddelande

Byggnads MellanNorrland kommenterar "Uppdrag granskning"

Publicerad:

Igår Onsdagen den 18 januari på tv programmet Uppdrag Granskning handlade det om en arbetsplatsolycka på bygget av Vattenfalls huvudkontor i Solna där 26-årige Christian Wikström omkom. Trots att stora säkerhetsbrister fanns kan ingen åtalas eftersom det är otydligt var ansvaret låg då många olika underentreprenörer var verksamma på bygget. Tv programmet visar också på brister i samordningen avseende arbetsmiljön mellan huvudentreprenören och de underentreprenörer som fanns på arbetsplatsen.

– Det är inte acceptabelt att byggnads arbetare får sätta livet till på våra arbetsplatser. Och i första hand så tänker man främst på Christians familj säger Byggnads MellanNorrlands regionsordförande, Jim Sundelin i en kommentar och fortsätter.

– Under de senaste åren har arbetsklimatet hårdnat ute på våra byggarbetsplatser, samtidigt har antalet underentreprenörer ökat vilket ställer ökade krav på arbetsmiljösamordning. Arbetsgivaren måste börja "lyssna" på skyddsombuden och ta deras ord på allvar. Här är det också viktigt att vi fackligt kan genomföra löpande skyddsombudsträffar för att stötta skyddsombuden i sin roll, detta är inte alltid uppskattat av arbetsgivarna.

– Det är det glädjande att höra att Åklagare Christer Järås vill se en lagändring så att huvudentreprenören blir fullt ansvarig för säkerheten på bygget och därmed delar Byggnads syn på huvudentreprenörsansvaret. Huvudentreprenörsansvaret hoppas vi kommer att bli en del av lösningen på den ohälsa och arbetsmiljöbrister vi ser på byggena idag avslutar Jim Sundelin med.

För frågor kontakta Jim Sundelin Ord.f Byggnads MellanNorrland

Tele 070-2056637

Uppdaterad: