Uppdrag granskning

Byggnads MellanNorrland kommenterar onsdagens "Uppdrag Granskning"

Publicerad:

Onsdagen den 23 augusti på tv programmet Uppdrag Granskning handlade det om hur Staten snuvas på många miljarder årligen genom svarta löner samt fusk med avgifter och skatter. Värst är det i byggbranschen, enligt Skatteverkets Pia Bergman, som tycker att stora byggbolag som anlitar oseriösa underentreprenörer måste ta ett större ansvar och "Sluta vara så naiva!"

– Det är inte acceptabelt att mång miljard belopp i skatte intäkter undanhålls, oseriösa företag oavsett nationalitet skall inte kunna vara verksamma i byggbranschen. Och det är inte enbart ett storstads problem, tråkigt är att detta kan ske även i min region säger Jim Sundelin Ordförande i Byggnads MellanNorrland i en kommentar och fortsätter.

– Det råder en byggboom idag och det finns stora vinster att göra i branschen. Det drar till sig skrupellösa byggföretag vars enda konkurrensfördel är sämre arbetsvillkor och lägre löner för de som ska göra jobbet. Man bryter mot lagar och avtal för att man tyvärr vet att man kan komma undan med det. Beställare måste ta större ansvar och ta sitt ansvar, det räcker inte att läsa "korrekta skrivna dokument" utan man måste granska att företag följer uppsatta regler.

– Vi har en helt förändrad arbetsmarknad idag som är öppen och global. Arbetskraft kan röra sig på ett helt annat sätt än förr. Det är både positivt och negativt. Man ska komma ihåg att Sverige behöver arbetskraft från utlandet för att kunna bygga bort bostadsbristen. Däremot är Byggnads bestämda uppfattning att ingen ska utnyttjas och avtalsregler skall följas.

– Skatteverkets Pia Bergmans uppfattning att byggbolag som anlitar underentreprenörer ska sluta att vara så naiva delar jag. Det handlar om att återupprätta Byggbranschens "anseende" menar Jim Sundelin.

– Vi gör allt vi kan, varje dag. Vi tar vårt ansvar för att ta tillvara byggnadsarbetarnas intressen och att skapa ordning och reda på arbetsplatser med kollektivavtal. Det måste vara schysta arbetsvillkor och löner på samtliga arbetsplatser, kollektivavtalen och lagar skall efterlevas. Vi försöker också påverka politiken och driva på myndigheterna att ta ansvar, att helt enkelt lagföra brottslingar avslutar Jim Sundelin med.

För frågor kontakta Jim Sundelin Ord.f Byggnads MellanNorrland
Tele 070-2056637

Uppdaterad: