Byggnads MellanNorrland

Uttalande

Uttalande om Byggnads årliga arbetsmiljövecka 

Publicerad:

Läs eller lyssna på Jim Sundelin på P4 Västernorrland
klicka för att lyssna: http://t.sr.se/2o7RPmH

Under Byggnads årliga arbetsmiljövecka genomfördes 128 skyddsronder med fokus på asbest. 16 stycken arbetsplatser, 13 procent, uppvisade brister. Det är helt oacceptabelt. Det arbete som Byggnads skyddsombud utför är oerhört viktigt. Asbest dödar över hundra personer årligen i Sverige.

De brister som upptäcktes kunde vara avsaknad av skyltning eller slussar, att medicinska kontroller hoppats över eller att tillstånd saknades.

Dessa brister är allvarliga. Föreskrifterna finns där för att skydda människors liv och hälsa och ska följas, säger Byggnads regionfullmäktige i ett uttalande.

En byggnadsarbetare som andas in asbest kan drabbas av mesoteliom, en obotlig cancer i lungsäckarna som i princip bara drabbar personer som varit i kontakt med asbest genom arbete. 2015 dog 147 personer i mesoteliom i Sverige, att jämföra med de 5 stycken som miste livet på byggarbetsplatser genom fall-, kläm- och rasolyckor.

Det är livsviktigt att arbetsmiljöplaner upprättas och följs på alla byggarbetsplatser. Men trots detta slarvas det en del, där har arbetsgivarna ett stort ansvar, avslutar Byggnads regionfullmäktige.

Uppdaterad: