Byggnads MellanNorrland

2018

  • Fullmakter, öka inflytande

    Fullmakter ett sätt att öka Byggnads medlemmars inflytande över produktionen.

  • Offentlig upphandling

    Offentlig upphandling med krav på goda löner och övriga arbetsförhållanden.