Byggnads riktlinjer för att hindra smittspridning på byggarbetsplatser

Coronaviruset Covid-19 har stängt ner stora delar av samhället. Många byggarbetsplatser håller däremot öppet som vanligt och i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ingår även arbetet mot smittspridning. Nu har Byggnads tagit fram riktlinjer för att förhindra smittspridning på byggarbetsplatserna.

Publicerad:

– Byggarbetare har ingen möjlighet att arbeta hemifrån. Därför är det så viktigt att företagen följer de föreskrifter och rekommendationer som finns och gör sitt yttersta för att motverka smittspridning, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Byggnads kräver att varje arbetsplats gör en särskild riskbedömning till följd av Covid-19. Den ska göras av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud eller det regionala skyddsombudet. Följer inte arbetsgivarna myndigheternas föreskrifter och rekommendationer kan fackförbunden lägga skyddsstopp.

– Ett skyddsstopp är sista utvägen för att skydda våra medlemmar men även samhället i stort. Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna att skydda både anställda och samhället, säger Johan Lindholm.

Byggnads riktlinjer för att hindra smittspridning på arbetsplatserna

  • Alla ska kunna äta och byta om med avstånd som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis genom att möblera om eller äta och byta om i skift

    Om möjligt, håll möten utomhus.
  • Arbetsgivaren måste säkerställa tillräckliga möjligheter för de anställda att tvätta händerna med tvål och vatten och för att använda handsprit.
  • Arbetsgivaren ska sätta upp information om vad som gäller på arbetsplatsen när det gäller åtgärder mot smittspridning som riktar sig till anställda, personal, kunder och andra besökare. Dessa rutiner kan behöva översättas till en rad olika språk beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen.
  • Tydliga rutiner för vad som gäller för anställda som är sjuka. Vid minsta symptom ska den anställde stanna hemma. Arbetsgivaren ska tydligt informera de anställda och omedelbart skicka hem den som blir sjuk på arbetsplatsen.
  • Utökade städrutiner på arbetsplatsen.
  • Undersök möjligheten för anställda att undvika resor i arbetet eller att förskjuta arbetstiden så att resor inte behöver göras i rusningstid.
Uppdaterad: