Byggnads MellanNorrland

Ferielöner för 2020

Information om ferielöner på Byggavtalet, Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Plåt- och Ventilationsavtalet samt Entreprenadmaskinavtalet för 2020

Publicerad:

Föranlett av corona pandemin har kollektivavtalsförhandlingarna Avtal 2020 skjutits fram. Därav kvarstår nivåerna på ferielöner med föregående års nivåer, se nedan.
Rekommendationen är av karaktären, lägstlön för feriearbetare och praktikanter.
Överenskommelse om en högre nivå får naturligtvis träffas.

Byggavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

·        Elev som genomgått andra året på gymnasiet, 100 kr/tim.

·        Elev som genomgått första året på gymnasiet, 90 kr/tim.

·        Övriga, 80 kr/tim.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

·        Elev som genomgått andra året på gymnasiet, 99 kr/tim eller 17 226                       kr/månad.

·        Elev som genomgått första året på gymnasiet, 88 kr/tim eller 15 312                         kr/månad.

·        Elev från grundskola som sökt VVS- och fastighetsprogrammet, 78                           kr/tim eller 13 572 kr/månad.

Plåt- och Ventilationsavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13,2 %).

·        Elev som genomgått andra året på gymnasiet 106,60 kr/tim.

·        Elev som genomgått första året på gymnasiet 90,20 kr/tim

·        Övriga 82,00 kr/tim

Entreprenadmaskinavtalet
Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal (13.1 %).

·        Elev som gått två år på gymnasium 102 kr/tim

·        Elev som gått ett år på gymnasium 92 kr/tim

·        Övriga elever 80 kr/tim

Uppdaterad: