Försäkring - efterskydd

Hur gäller dina kollektivavtalade försäkringar när du avslutar din anställning.

Publicerad:

Hur gäller dina kollektivavtalade försäkringar när du avslutar din anställning, och i vilka delar kan försäkringarna fortsätta löpa en tid under arbetslösheten, genom så kallat efterskydd?

Allt detta förutsatt att du uppfyller grundvillkoren för försäkringarna!

Här kan du se information om efterskyddet!

Uppdaterad: